TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Wystawa fotograficzna

W ramach projektu przygotowano wystawę fotograficzną prezentującą sposoby adaptacji do zmian klimatycznych oraz przykłady dobrych praktyk do zmian klimatu realizowanych na pograniczu polsko-saksońskim. Wystawa była pokazywana w Żarach i Jeleniej Górze (Rynek) oraz Görlitz (ZOO) i Bautzen (Urząd Miejski).