TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Spotkanie Partnerów projektu we Wrocławiu

W piątek 13 grudnia br. we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie robocze Partnerów projektu "Transgea - transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu" finansowanego z programu współpracy transgranicznej Polska-Saksonia, na którym omawiane było wdrażanie projektu oraz najbliższych zaplanowanych działań. Na wiosnę 2020 roku planowane są realizacje kolejnych mikroadaptacji klimatycznych, warsztatów edukacyjnych i dalsza promocja projektu. Partnerzy ustalili też datę (wtorek 09 czerwca Görlitz) konferencji podsumowującej realizację projektu.