TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Nowe publikacje

  • BROSZURA Jak łagodzić skutki zmian klimatu? poprzez działania lokalne dla globalnych korzyści.

    BROSZURA Jak łagodzić skutki zmian klimatu? poprzez działania lokalne dla globalnych korzyści.

W ramach projektu przygotowano m.in. publikacje edukacyjne związane z adaptacjami do zmian klimatycznych.

* PORADNIK JAK ADAPTOWAĆ SIĘ DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH