TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Szkolenie p.n „Susza czy powódź – adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu p.n „Susza czy powódź – adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne”, które odbędzie się w dniach 3-5 grudnia w Lubaniu Hotel-Restauracja „TĘCZOWA”.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli samorządów, organizacji, społeczności lokalnych gmin i powiatów położonych na obszarze transgranicznej współpracy  Dolnego Śląska, Lubuskiego ( powiat bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, lubański, lwówecki, kamiennogórski, zgorzelecki, złotoryjski, żarski) i Saksonii ( Bautzen, Gorlitz). W ramach szkolenia przewidziano prezentacje, warsztaty oraz wizytę studyjną po stronie niemieckiej.

W programie szkolenia m.inn: problemy w zakresie zmian klimatu na poziomie globalnym, regionalnym, lokalnym, dobre praktyki działań adaptacyjnych w tym zielona oraz niebieska infrastruktura, planowanie działań adaptacyjnych w gminie i powiecie, finasowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu.

5 grudnia zaplanowana jest wizyta studyjna pokazująca dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu po stronie niemieckiej.

Szczegóły w zaproszeniu.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu do dnia 27 listopada na adres woznicka@zielonaakcja.pl, dodatkowe informacje można uzyskać krukowska@zielonaakcja.pl tel. 600 276 829.

Pierwszeństwo udziału mają osoby  zgłoszone z gmin i powiatów do udziału w projekcie. Mogą się również zgłaszać inne zainteresowane osoby ze strony Urzędów Gmin i Starostw Powiatowych ( liczba miejsc ograniczona).