TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Relacja z 1 Konferencji projektu TRANSGEA - transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

W miniony poniedziałek 19.11.2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyła się 1. Konferencja projektu TRANSGEA „Klimat – czy nam na tym zależy? Przygotowanie regionu transgranicznego Polski i Saksonii do nadchodzących zmian klimatu na poziomie lokalnym”.

Projekt TRANSGEA ma na celu przygotowanie aktualnej diagnozy warunków meteorologicznych i zmian klimatu w regionie wsparcia oraz przedstawienie możliwych do podjęcia przykładów działań adaptacyjnych do zmian klimatu a poprzez to wsparcie transgranicznej współpracy w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Projekt realizowany jest przez IMGW-PIB (partner wiodący) oraz GÜSA e.V., SAPOS GmbH, Fundację Ekologiczną Zielona Akcja i Fundację Natura Polska. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020.

Podczas pierwszej konferencji organizowanej w projekcie TRANSGEA zaprezentowano siedem prezentacji (3 prezentacje autorstwa IMGW-PIB oraz 4 prezentacje każdego z partnerów projektu). Przedstawiono cele i zadania zaplanowane do realizacji w projekcie TRANSGEA. Ponadto zaprezentowano także zagadnienia diagnozy warunków hydroklimatycznych i zmian klimatu w obszarze wsparcia projektów INTERREG Polska-Saksonia oraz dotychczas obserwowanych konsekwencji zdarzeń ekstremalnych. Następnie partnerzy projektu podzielili się swoim doświadczeniem w podejmowanych uprzednio działaniach na rzecz obszaru wsparcia, w tym doświadczenia z zakresu działań korzystnie oddziałujących na obserwowane skutki zmian klimatu.

Konferencję zakończyła owocna dyskusja, w której aktywny udział wzięli słuchacze zarówno z polskiej, jak i niemieckiej części obszaru wsparcia. Goście podkreślali, iż realizacja projektu TRANSGEA wpisuję się w międzynarodową inicjatywę podejmowania i realizowania działań adaptacyjnych ze względu na obserwowane zmiany klimatyczne, których sami doświadczają. Zagadnienia poruszane w projekcie TRANSGEA mieszczą się w sferze zainteresowań zarówno mieszkańców obszaru wsparcia oraz administracji samorządowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy obserwowane ekstremalne zjawiska pogodowe powodują zagrożenie dla mieszkańców oraz liczne szkody materialne. W konferencji wzięło udział blisko 60 osób.

 

 

 

Opracowała: I. Lejcuś IMGW-PIB